ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK

VÍTEJTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOJČICE

Náš vzdělávací program je zaměřen na výchovu dětí a přípravu dětí na vstup do základní školy. Svůj program mateřská škola doplňuje spoluprací s Divadlem Úsměv, hudební program Svět bubnů, s plaveckou školou Delfín, se střediskem ekologické výchovy Mravenec, pořádáme výlety do ZOO, s kynologickým klubem PE, s hasiči Humpolec, spolupracujeme s Městskou knihovnou, se zachranou stanicí zvířat a aktuálními nabídkami programů pro mateřské školy.
Rozvoj a podpora osobnosti, talentu, schopností a zájmu každého žáka - vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem - prohlubovat pozitivní vztahy dítě-učitel, učitel-rodič, dítě-dítě - rozvíjet spolupráci mezi dětmi - prožívat radost z úspěchů - poprat se s případným nezdarem - zohledňovat potřeby jednotlivých dětí - pomáhat jim při dosahování jejich cílů - prosazovat zdravotní životní styl - rozvíjet talent a zájem o jednotlivé obory v oblasti vzdělávání - navštěvovat divadelní a umělecká představení - organizovat cílené a tématické exkurze, výlety, besedy a přednášky - dodržovat třídní pravidla o jednání a chování
VÍCE VÍCE VÍCE VÍCE 5 P+ PROSTŘEDÍ PŘÍLEŽITOST PODPORA POMOC POHYB + PŘÍRODA NAŠE HESLO
Tel.: 565 381 176

Zavolejte a přihlašte své dítě

AKTUALITY SOUSTŘEDÍME SE NA POHYB ŠKOLA S PRVKY MONTESORRI
- projekt se Sokolem do života - cviky se zdravým Štístkem - zdravý pohyb s Lokomoce - plavávání se školou Delfín
Mateřská škola pravidelně začátkem každého měsíce informuje rodiče na jejich emailových adresách o veškerém dění v MŠ.
Montessori pomáhá dětem zvládnout praktický život, zkoumat, jak věci fungují, psát příběhy, počítat až do nekonečna a rozumět řádu věcí kolem sebe.
TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
Náš vzdělávací program je zaměřen na výchovu dětí a přípravu dětí na vstup do základní školy. Svůj program mateřská škola doplňuje spoluprací s Divadlem Úsměv, hudební program Svět bubnů, s plaveckou školou Delfín, se střediskem ekologické výchovy Mravenec, pořádáme výlety do ZOO, s kynologickým klubem PE, s hasiči Humpolec, spolupracujeme s Městskou knihovnou, se zachranou stanicí zvířat a aktuálními nabídkami programů pro mateřské školy.
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
Tel.: 565 381 176
Zavolejte a přihlašte své dítě
ŠKOLA S PRVKY MONTESORRI AKTUALITY SOUSTŘEDÍME SE NA POHYB VÍCE VÍCE VÍCE VÍCE
Rozvoj a podpora osobnosti, talentu, schopností a zájmu každého žáka - vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem - prohlubovat pozitivní vztahy dítě-učitel, učitel-rodič, dítě-dítě - rozvíjet spolupráci mezi dětmi - prožívat radost z úspěchů - poprat se s případným nezdarem - zohledňovat potřeby jednotlivých dětí - pomáhat jim při dosahování jejich cílů - prosazovat zdravotní životní styl - rozvíjet talent a zájem o jednotlivé obory v oblasti vzdělávání - navštěvovat divadelní a umělecká představení - organizovat cílené a tématické exkurze, výlety, besedy a přednášky - dodržovat třídní pravidla o jednání a chování

VÍTEJTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOJČICE
5 P+ PROSTŘEDÍ PŘÍLEŽITOST PODPORA POMOC POHYB + PŘÍRODA NAŠE HESLO MŠ KOJČICE
- projekt se Sokolem do života - cviky se zdravým Štístkem - zdravý pohyb s Lokomoce - plavávání se školou Delfín
Mateřská škola pravidelně začátkem každého měsíce informuje rodiče na jejich emailových adresách o veškerém dění v MŠ.
Montessori pomáhá dětem zvládnout praktický život, zkoumat, jak věci fungují, psát příběhy, počítat až do nekonečna a rozumět řádu věcí kolem sebe.