PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK
Režimové požadavky
Nástup dětí - děti se scházejí nejdříve v 6.15 hodin až do 8.00 hodin, lze však po dohodě s rodiči příchod dítě upravit dle potřeby rodiny Spontánní hra - ranní hry, pobyt venku, odpolední hry Řízené činnosti - ranní cvičení, pohybové hry, výchovně vzdělávací činnost, odpolední zájmová činnost Vybavení MŠ standardní – pomůcky a tělocvičné nářadí hry v prostoru herny při ranních hrách, ranní cvičení, pobyt venku Pohybové aktivity k pohybovým aktivitám dětí je využívána školní zahrada, a vycházky do okolí MŠ – místní hřiště, pozorování přírody ve všech ročních období. Dle počasí je v zimních a letních měsících pobyt venku časově upravován. Pobyt venku Údržba zeleně na škol. zahradě se provádí 4-5x ročně (sekání a hrabání trávy ), výměna písku v pískovištích 1x za rok. Odpočinek, spánek: - dítě má své lůžkoviny označené svou značkou. Výměna prádla – pyžama – 14 dní, dle potřeby lůžkoviny – za 3 neděle, ručníky – každý týden, dle potřeby Větrání objektu - intenzivní větrání před spaním, při pohybových aktivitách. Jinak ventilací sklopných oken. Stravování MŠ má vlastní výdejnu jídla – přesnídávky a svačiny se připravují v MŠ podle výživových norem pro předškolní děti a obědy se donáší z kuchyně ZD.

NÁPLŇ DNE

Předávání dětí, volné hrací a vzdělávací činnosti Hry a cvičení, protažení těla, hygiena Přesnídávka Vzdělávací činnosti, řízené pedagogem Přípravy na pobyt venku Pobyt venku a na zahradě Hygiena, oběd Odpočinek Třída Motýlci Odpočinek Třída Ježečci Svačina Třída Motýlci Svačina Třída Ježečci Odpolední činnosti
6:15 – 8:30 8:30 – 8:45 8:45 – 9:00 9:00 – 9:30 9:30 – 9:45 9:45 – 11:45 11:45 – 12:30 12:30 – 13:30 12:30 – 14:00 13:30 – 13:45 14:00 – 14:15 13:45 – 16:00
TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
NÁPLŇ DNE
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
Režimové požadavky
Nástup dětí - děti se scházejí nejdříve v 6.15 hodin až do 8.00 hodin, lze však po dohodě s rodiči příchod dítě upravit dle potřeby rodiny Spontánní hra - ranní hry, pobyt venku, odpolední hry Řízené činnosti - ranní cvičení, pohybové hry, výchovně vzdělávací činnost, odpolední zájmová činnost Vybavení MŠ standardní – pomůcky a tělocvičné nářadí hry v prostoru herny při ranních hrách, ranní cvičení, pobyt venku Pohybové aktivity k pohybovým aktivitám dětí je využívána školní zahrada, a vycházky do okolí MŠ – místní hřiště, pozorování přírody ve všech ročních období. Dle počasí je v zimních a letních měsících pobyt venku časově upravován. Pobyt venku Údržba zeleně na škol. zahradě se provádí 4-5x ročně (sekání a hrabání trávy ), výměna písku v pískovištích 1x za rok. Odpočinek, spánek: - dítě má své lůžkoviny označené svou značkou. Výměna prádla – pyžama – 14 dní, dle potřeby lůžkoviny – za 3 neděle, ručníky – každý týden, dle potřeby Větrání objektu - intenzivní větrání před spaním, při pohybových aktivitách. Jinak ventilací sklopných oken. Stravování MŠ má vlastní výdejnu jídla – přesnídávky a svačiny se připravují v MŠ podle výživových norem pro předškolní děti a obědy se donáší z kuchyně ZD.
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -

MŠ KOJČICE
6:15 – 8:30 Předávání dětí, volné hrací a vzdělávací činnosti 8:30 – 8:45 Hry a cvičení, protažení těla, hygiena 8:45 – 9:00 Přesnídávka 9:00 – 9:30 Vzdělávací činnosti, řízené pedagogem 9:30 – 9:45 Přípravy na pobyt venku 9:45 – 11:45 Pobyt venku a na zahradě 11:45 – 12:30 Hygiena, oběd 12:30 – 13:30 Odpočinek Třída Motýlci 12:30 – 14:00 Odpočinek Třída Ježečci 13:30 – 13:45 Svačina Třída Motýlci 14:00 – 14:15 Svačina Třída Ježečci 13:45 – 16:00 Odpolední činnosti