„Kdo nikdy nebyl dítětem nemůže se stát dospělým.“ Charles Spencer Chaplin
Po - Pá 6:15 h - 15:45 h
Tel.: 565 381 176 Email: info@ms-kojcice.cz
KONTAKT KONTAKT PROVOZNÍ DOBA PROVOZNÍ DOBA
6.15 – 8.00  8.00 - 8.30     8.30 – 9.00   9.00 -  9. 30   9.30 -11.30     11.30 -12.15   12.15 -14.00   14.00 -14.30   14.00 -15.15  
Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, Pohybové aktivity Osobní hygiena, dopolední svačina Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, děti jsou na řízené aktivity rozděleny do dvou skupin - děti a předškolní Osobní hygiena,příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost Oběd a osobní hygiena dětí Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku Odpolední svačina, osobní hygiena Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry,    zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
NÁPLŇ DNE
Režimové  požadavky : Nástup dětí :  Spontánní hra :  Řízené činnosti :  Vybavení MŠ :       Pohybové aktivity:  Pobyt venku :  Odpočinek, spánek: Větrání objektu :     Stravování :           
děti se scházejí nejdříve v 6.15 hodin až do 8.00 hodin, lze však po dohodě s rodiči příchod dítě upravit dle potřeby rodiny      ranní hry, pobyt venku, odpolední hry        ranní cvičení, pohybové hry, výchovně vzdělávací činnost, odpolední zájmová činnost   standardní – pomůcky a tělocvičné nářadí hry v prostoru herny při ranních hrách, ranní cvičení, pobyt venku           k pohybovým aktivitám dětí je využívána školní zahrada, a vycházky do okolí MŠ – místní hřiště,           pozorování přírody ve všech ročních období. Dle  počasí je v zimních a letních měsících pobyt venku           časově upravován.   Údržba zeleně na škol. zahradě se provádí 4-5x ročně (sekání a hrabání trávy ), výměna písku v  pískovištích 1x za rok .              dítě má své lůžkoviny označené svou značkou.              Výměna prádla – pyžama – 14 dní, dle potřeby lůžkoviny – za 3 neděle, ručníky – každý týden, dle               potřeby        intenzivní větrání před spaním, při pohybových aktivitách. Jinak ventilací sklopných oken. MŠ má vlastní výdejnu jídla – přesnídávky a svačiny se připravují v MŠ podle výživových norem pro předškolní děti a obědy se donáší z kuchyně ZD.

MŠ Kojčice