NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA Obec Kojčice se nachází asi 6 km od Pelhřimova. Naše mateřská škola byla postavena v roce 1981. Je to jednopatrová budova stojící na návsi, uprostřed obce, obklopena zahradou. V současné době jsme mateřská škola s kapacitou 35 míst pro děti s celodenním provozem. Chodí sem především děti z Kojčic, ale i z okolních obcí, v případě zájmu přijímáme děti z Pelhřimova i z Humpolce. Mateřská škola vstoupila do právní subjektivity 1. 1. 2003.
„Rozvíjet školu, její žáky, pedagogy i ostatní zaměstnance v radostné a spolupracující atmosféře“. NAŠE ŠKOLKA 5 P+“ Prostředí Příležitost Podpora Pomoc Pohyb + Příroda ZÁKLADNÍ HESLA: PROSTŘEDÍ Vytvořit klidné, přátelské, bezpečné, inspirující prostředí pro děti, rodiče, pedagogy, zaměstnance a pro všechny ty, kteří naši školku navštíví PŘÍLEŽITOST Zajistit nepřeberné množství příležitostí k rozvoji dětí i pedagogů. Nabízet širokou škálu možností pro všeobecný rozvoj a vývoj. Poskytnout dostatek pohybových, výtvarných, hudebních i jazykových příležitostí. Vytvářet příležitosti pro rozvoj fantazie, kreativity, představivosti, zručnosti. Mít příležitost prožít si reálné situace v bezpečí MŠ PODPORA Být podporou a oporou jak dětem, tak i rodičům. Podporovat a posilovat sebevědomí Podporovat nápady a práci pedagogů. Podporovat přínosné a vzdělávací aktivity, podporovat integraci, kamarádské vztahy. Podporovat všechny ke komunikaci. Naši mateřskou školu podporuje firma Stampi , firma KPMG Praha, firma Nadace Agrofert a firma Profil Humpolec . Velice děkujeme zastupitelstvu obce Kojčice. POMOC Pomoc s adaptací ve školce jak dětem, tak rodičům. Pomoc najít své místo. Pomoc vyrovnat se s neúspěchem. Podat pomocnou ruku vždy, kdy bude potřeba. Pomáhat si navzájem. Hlavně naučit děti pomoci potřebným. Proto pomáháme nemocným dětem v Motole - FOND SIDUS POHYB Pohyb je jednou z nejzákladnějších potřeb našeho organismu. Pohyb patří k našemu každodennímu životu a napomáhá nám nejen k lepší fyzické ale i psychické kondici. Chceme se stále účastnit pohybových projektů, jako je např. lokomoce nebo se Sokolem do života, dětská jóga atd. Účastnit se plaveckých kurzů. Chceme dbát na dobrou fyzickou kondici a samozřejmě na pohyb v přírodě + PŘÍRODA Naším cílem je dítě naučit vnímat svět přírody, rozšiřovat mu znalosti a obzory o přírodě živé i neživé. Příroda nabízí dětem otevřený prostor pro neomezený pohyb. Je důležité naučit děti, jak přírodu chránit a umět ji pomoci. Do naší školky dochází 35 dětí ve věku 2,5 7 let. Práce s dětmi probíhá nejenom podle RV PPV, ale jsou k přidávány i alternativní prvky Marie Montessori a praktikujeme emoční učení Franze Ketta. Do programu zařazujeme pohybové chvilky a dětskou jógu, mezi naše nejoblíbenější patří relaxační pátky. Snažíme se vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte. Počáteční úspěchy v jsou důležité pro vypěstování zdravého sebevědomí dítěte. Děti mají možnost učit se a pracovat vlastním tempem, přirozeně a spontánně, ale zároveň dodržují pravidla třídy. Učitel je dítěti průvodcem na cestě objevování a učení se. K dítěti přistupujeme s úctou k jeho osobnosti a s ohledem na jeho individuální schopnosti.
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK

O NÁS

TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA Obec Kojčice se nachází asi 6 km od Pelhřimova. Naše mateřská škola byla postavena v roce 1981. Je to jednopatrová budova stojící na návsi, uprostřed obce, obklopena zahradou. V současné době jsme mateřská škola s kapacitou 35 míst pro děti s celodenním provozem. Chodí sem především děti z Kojčic, ale i z okolních obcí, v případě zájmu přijímáme děti z Pelhřimova i z Humpolce. Mateřská škola vstoupila do právní subjektivity 1. 1. 2003.
„Rozvíjet školu, její žáky, pedagogy i ostatní zaměstnance v radostné a spolupracující atmosféře“. NAŠE ŠKOLKA 5 P+“ Prostředí Příležitost Podpora Pomoc Pohyb + Příroda ZÁKLADNÍ HESLA: PROSTŘEDÍ Vytvořit klidné, přátelské, bezpečné, inspirující prostředí pro děti, rodiče, pedagogy, zaměstnance a pro všechny ty, kteří naši školku navštíví PŘÍLEŽITOST Zajistit nepřeberné množství příležitostí k rozvoji dětí i pedagogů. Nabízet širokou škálu možností pro všeobecný rozvoj a vývoj. Poskytnout dostatek pohybových, výtvarných, hudebních i jazykových příležitostí. Vytvářet příležitosti pro rozvoj fantazie, kreativity, představivosti, zručnosti. Mít příležitost prožít si reálné situace v bezpečí MŠ PODPORA Být podporou a oporou jak dětem, tak i rodičům. Podporovat a posilovat sebevědomí Podporovat nápady a práci pedagogů. Podporovat přínosné a vzdělávací aktivity, podporovat integraci, kamarádské vztahy. Podporovat všechny ke komunikaci. Naši mateřskou školu podporuje firma Stampi , firma KPMG Praha, firma Nadace Agrofert a firma Profil Humpolec . Velice děkujeme zastupitelstvu obce Kojčice. POMOC Pomoc s adaptací ve školce jak dětem, tak rodičům. Pomoc najít své místo. Pomoc vyrovnat se s neúspěchem. Podat pomocnou ruku vždy, kdy bude potřeba. Pomáhat si navzájem. Hlavně naučit děti pomoci potřebným. Proto pomáháme nemocným dětem v Motole - FOND SIDUS POHYB Pohyb je jednou z nejzákladnějších potřeb našeho organismu. Pohyb patří k našemu každodennímu životu a napomáhá nám nejen k lepší fyzické ale i psychické kondici. Chceme se stále účastnit pohybových projektů, jako je např. lokomoce nebo se Sokolem do života, dětská jóga atd. Účastnit se plaveckých kurzů. Chceme dbát na dobrou fyzickou kondici a samozřejmě na pohyb v přírodě + PŘÍRODA Naším cílem je dítě naučit vnímat svět přírody, rozšiřovat mu znalosti a obzory o přírodě živé i neživé. Příroda nabízí dětem otevřený prostor pro neomezený pohyb. Je důležité naučit děti, jak přírodu chránit a umět ji pomoci. Do naší školky dochází 35 dětí ve věku 2,5 7 let. Práce s dětmi probíhá nejenom podle RV PPV, ale jsou k přidávány i alternativní prvky Marie Montessori a praktikujeme emoční učení Franze Ketta. Do programu zařazujeme pohybové chvilky a dětskou jógu, mezi naše nejoblíbenější patří relaxační pátky. Snažíme se vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte. Počáteční úspěchy v jsou důležité pro vypěstování zdravého sebevědomí dítěte. Děti mají možnost učit se a pracovat vlastním tempem, přirozeně a spontánně, ale zároveň dodržují pravidla třídy. Učitel je dítěti průvodcem na cestě objevování a učení se. K dítěti přistupujeme s úctou k jeho osobnosti a s ohledem na jeho individuální schopnosti.
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
O NÁS
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -

MŠ KOJČICE