„Kdo nikdy nebyl dítětem nemůže se stát dospělým.“ Charles Spencer Chaplin
Po - Pá 6:15 h - 15:45 h
Tel.: 565 381 176 Email: info@ms-kojcice.cz
KONTAKT KONTAKT PROVOZNÍ DOBA PROVOZNÍ DOBA

Naše mateřská škola s prvky Montessori..

 

Obec Kojčice se nachází asi 6 km od Pelhřimova. Naše mateřská škola byla postavena v roce 1981. Je to jednopatrová budova stojící na návsi, uprostřed obce, obklopena zahradou. V současné době jsme jednotřídní mateřská škola s kapacitou 35 míst pro děti 2,5 – 6 let s celodenním provozem. Chodí sem především děti z Kojčic, ale i z okolních obcí, v případě zájmu přijímáme i děti z Pelhřimova. Mateřská škola vstoupila do právní subjektivity 1. 1. 2003.

 

V naší MŠ je zapsáno 28 dětí ve věku 2,5 – 7 let. Práce s dětmi probíhá nejenom podle RV PPV, ale jsou k ní přidávány alternativní prvky Marie Montessori.

Snažíme se vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte. Počáteční úspěchy v MŠ jsou důležité pro vypěstování zdravého sebevědomí dítěte. Děti mají možnost učit se a pracovat vlastním tempem, přirozeně a spontánně. Na druhou stranu ve stanovených hranicích , která mají pravidla. Pracují samostatně nebo ve skupinách, vždy však ve věkově smíšené třídě, kde starší děti získávají na sebedůvěře a upevňují své dovednosti tím, že pomáhají mladším dětem a mladší děti se učí pozorováním starších.

 

Program třídy je zaměřen na přírodu a ekologii. Učitel je dítěti průvodcem na cestě objevování a učení se. Je zásadním spojovacím prvkem mezi dítětem a prostředím, ve  kterém mu pomáhá vybírat si jednotlivé pomůcky a chápat jejich smysl. Připravené prostředí ve třídě umožňuje osvojování nových poznatků samostatně bez vlivu učitele. V klidné a uspořádané třídě děti pracují s pomůckami dle vlastního výběru a svým vlastním tempem. To je učí umět se rozhodovat, dává jim pocit svobody a vnitřní disciplíny. Pomůcky jsou uspořádány dle 5–ti vzájemně propojených oblastí. Ve třídě je různorodý materiál umístěn v otevřených policích ve výši dostupné dětem. Děti jsou schopny řešit problémy samostatně, což buduje jejich sebedůvěru a analytické myšlení. Děti se učí nebát se dělat chyby, ale vidět je jako přirozený krok v procesu učení se. Nejdůležitější pojmy v Montessori metodě výuky a výchovy jsou bezpečnost, ohleduplnost, ticho, klid a láska.

Relaxační a pohybové chvilky v MŠ jsou denně zařazovány do programu. Vhodnou manipulací s předměty je rozvíjena jemná motorika, cvičení smyslů. K dítěti přistupujeme s úctou k jeho osobnosti a s ohledem na jeho individuální schopnosti. Nabízíme dostatek činností podporujících sebedůvěru dítěte. Podporujeme dobré vztahy mezi dětmi a dospělými. Během roku se děti účastní mnoho mimoškolních aktivit – Masopust, Vánoce, Velikonoce, Den dětí, vystoupení pro rodiče, divadla, plavecký výcvik, výlety.....

 

V letech 2011 – 2013 prošla naše mateřská škola rekonstrukcí – byla vyměněna okna, rekonstrukcí prošla i zahrada, kde bylo zbudováno nové multifunkční hřiště, skluzavky, houpačky, pískoviště. Postupně došlo k rekonstrukci WC, umývárny, postupně se nakupují hračky i didaktické pomůcky.

 

O NÁS OMLOUVÁNÍ DĚTÍ
VÍCE INFORMACÍ NA FACEBOOKU
Vážení rodiče, nepřítomnost Vašich dětí oznamujte prosím telefonicky nejpozději v den nepřítomnosti dítěte do 8:00 hodin na telefonní číslo školy. Děkujeme

MŠ Kojčice