PLATBA
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění stanovuje ředitelka Mateřské školy Kojčice úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 takto: 1. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání je 300,- Kč za měsíc. číslo účtu KB. 78-0077300247/0100 2. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. 3. Osvobozen od úplaty je: - zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi - zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči - zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě Pro rozhodnutí osvobození od úplaty předloží zákonný zástupce dítěte ředitelce školy: - oznámení přiznání dávky státní sociální podpory - vyplněnou žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání - potvrzení o svěření dítěte do pěstounské péče 4. Úplata v mateřské školy období přerušeného provozu – červenec, srpen. Bude úplata stanovena v návaznosti na dobu přerušení provozu mateřské školy ve výši poměrné částky vzhledem k počtu dnů provozu. 5. Úplata v případě dlouhodobé nemoci. Pro případ dítěte, které z důvodu prokázané nemoci nenavštívilo mateřskou školu ani jeden den v daném měsíci a je řádně omluveno, se stanovuje částka úplaty na 150,- Kč. Dítě, které bude v mateřské škole přítomno alespoň jeden den v měsíci, zaplatí úplatu v plné výši. O snížení úplaty za předškolní vzdělávání může zákonný zástupce podat písemnou žádost ředitelce školy. 6. Splatnost úplaty. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne v daném měsíci. Úplata se platí převodem na účet mateřské školy. Úplata je použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na předškolní vzdělávání.

PLATBA ZA VZDĚLÁNÍ

TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
PLATBA ZA VZDĚLÁNÍ
PLATBA
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění stanovuje ředitelka Mateřské školy Kojčice úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 takto: 1. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání je 300,- Kč za měsíc. číslo účtu KB. 78-0077300247/0100 2. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. 3. Osvobozen od úplaty je: - zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi - zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči - zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě Pro rozhodnutí osvobození od úplaty předloží zákonný zástupce dítěte ředitelce školy: - oznámení přiznání dávky státní sociální podpory - vyplněnou žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání - potvrzení o svěření dítěte do pěstounské péče 4. Úplata v mateřské školy období přerušeného provozu – červenec, srpen. Bude úplata stanovena v návaznosti na dobu přerušení provozu mateřské školy ve výši poměrné částky vzhledem k počtu dnů provozu. 5. Úplata v případě dlouhodobé nemoci. Pro případ dítěte, které z důvodu prokázané nemoci nenavštívilo mateřskou školu ani jeden den v daném měsíci a je řádně omluveno, se stanovuje částka úplaty na 150,- Kč. Dítě, které bude v mateřské škole přítomno alespoň jeden den v měsíci, zaplatí úplatu v plné výši. O snížení úplaty za předškolní vzdělávání může zákonný zástupce podat písemnou žádost ředitelce školy. 6. Splatnost úplaty. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne v daném měsíci. Úplata se platí převodem na účet mateřské školy. Úplata je použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na předškolní vzdělávání.
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -

MŠ KOJČICE