„Kdo nikdy nebyl dítětem nemůže se stát dospělým.“ Charles Spencer Chaplin
Po - Pá 6:15 h - 15:45 h
Tel.: 565 381 176 Email: info@ms-kojcice.cz
KONTAKT KONTAKT PROVOZNÍ DOBA PROVOZNÍ DOBA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, ve školce je pořád prima Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje o Mateřské škole Kojčice    2 Charakteristika škola       3 Podmínky vzdělávání       4 Organizace vzdělávání     5 Charakteristika školního vzdělávacího programu 6 Vzdělávací obsah   7 Evaluační systém   8 Závěr                       Charakteristika školy Mateřská škola Kojčice je venkovská jednotřídní škola s heterogenní skupinou, tělesně a duševně zdravých dětí ve věku zpravidla od tří do šesti let a třemi zaměstnankyněmi – ředitelkou, učitelkou a provozní zaměstnankyní, která se stará o úklid, svačinky a výdej obědů. Jednopatrová budova mateřské školy se rozkládá uprostřed vsi. Byla postavena v roce 1981. V přízemí je prostorná třída, herna,  nově rekonstruované sociální zařízení, šatna a malá kuchyňka, kde se připravují svačiny pro děti. Obědy se donášejí z místní kuchyně ZD. MŠ je situovaná uprostřed školní zahrady, kde děti najdou pískoviště, houpačky a nové, moderní hřiště. Celý areál je zabezpeče pletivovým plotem. Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu pedagogické i provozní pracovnice, a to od doby převzetí dítěte až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo pověřené osobě na základě písemného pověření zástupce dítěte. Pracovníci odpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku mimo území mateřské školy v souladu s §15 vyhlášky č. 14/2005Sb. Podmínky vzdělávání Materiální podmínky v mateřské škole je prostorná třída, která má prostor pracovní a herní, tyto prostory jsou upraveny tak, aby si děti mohly brát vše potřebné pro svou hru, prostory jsou vyhovují skupinovým i individuálním činnostem hygienické zařízení odpovídají počtu dětí, plní hygienické a bezpečnostní normy dětský nábytek, hygienické zařízení a vybavení pro odpočinek dětí jsou zdravotně nezávadné a bezpečné, obměňování koutků, vybavení pomůckami, materiálem pro děti, doplňování herní prostory jsou pokryty kobercem, ve třídě i v herně je dostatečné množství hraček ze dřeva, z PVC i z měkkých materiálů ve třídě je k dispozici počítač v šatně jsou poličky pro ukládání věcí a obuvi, jsou zde informační nástěnky pro rodiče a prostory pro práce dětí, které je možno shlédnout již ve vstupní chodbě vedle budovy školy je umístěna zahrada s pískovištěm, houpačkami, skluzavkou a hřištěm Životospráva dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, dle předpisů je zachována skladba jídelníčku, při přípravě svačinek a nápojů jsou dodržovány technologie pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne, volný přístup k tekutinám, samoobsluha v nalévání mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány časové intervaly děti do jídla nenutíme, ale snažíme se , aby všechno  ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování – netradiční pomazánky je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který umožňuje činnosti v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, činnosti jsou přizpůsobovány počasí děti mají dostatek pohybu nejen na zahradě, ale i v prostorách MŠ respektování individuálních potřeb pohybových aktivit, spánku, odpočinku Psychosociální podmínky vytváříme dětem pohodové prostředí, ve kterém se mohou cítit spokojeně a bezpečně nově příchozím dětem poskytujeme možnost postupně přivykat neznámému prostředí každé dítě přijímáme takové, jaké je, jako individualitu. Na děti nespěcháme, k ničemu je nenutíme máme vytvořená pravidla soužití každé dítě má stejná práva, povinnosti podporujeme samostatnost dětí, postupujeme tak, aby každé dítě mohlo být úspěšné – nabízíme činnosti v různé úrovni náročnosti podle věku dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, třída je pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády
20 20 21 21 18 18 19 19 16 16 17 17 14 14 15 15 12 12 13 13 22 22

MŠ Kojčice