TŘÍDA PRO DĚTI 4-6 ROKŮ
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK
Otevření druhé třídy v mateřské škole Kojčice, která je určena pro starší a předškolní děti. Děkujeme všem, kteří se podíleli a pomáhali při realizaci druhé třídy. Náš dík patří: - obci Kojčice za stavební rekonstrukci - firmě Profil Humpolec za vybavení nábytkem - firmě KPMG Praha za grant pro pořízení interaktivní tabule - firmě Stampi, jmenovitě panu Viktoru Havlovi, za instalaci interaktivní tabule a veškeré práce s tím spojené Mateřská škola děkuje paní starostce Aleně Korandové za vstřícné jednání a pomoc, dále všem zastupitelům obce za schválení projektu realizace nové třídy. Náš dík patří i panu Harudovi za práce v oboru truhlářském, panu Hákovi za práce instalatérské, panu Farkovi za obkladačské a stavební práce, panu Čapkovi za práce malířské. Dále panu Štolovi a Beranovi za výstavbu vyvýšeného záhonu. Všem ostatním, kteří nám pomáhali při stěhování, úklidu a jiných aktivitách spojených s realizací naší třídy. Velice děkujeme Vaše školka

HORNÍ TŘÍDA

TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
HORNÍ TŘÍDA
TŘÍDA PRO DĚTI 4-6 ROKŮ
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
Otevření druhé třídy v mateřské škole Kojčice, která je určena pro starší a předškolní děti. Děkujeme všem, kteří se podíleli a pomáhali při realizaci druhé třídy. Náš dík patří: - obci Kojčice za stavební rekonstrukci - firmě Profil Humpolec za vybavení nábytkem - firmě KPMG Praha za grant pro pořízení interaktivní tabule - firmě Stampi, jmenovitě panu Viktoru Havlovi, za instalaci interaktivní tabule a veškeré práce s tím spojené Mateřská škola děkuje paní starostce Aleně Korandové za vstřícné jednání a pomoc, dále všem zastupitelům obce za schválení projektu realizace nové třídy. Náš dík patří i panu Harudovi za práce v oboru truhlářském, panu Hákovi za práce instalatérské, panu Farkovi za obkladačské a stavební práce, panu Čapkovi za práce malířské. Dále panu Štolovi a Beranovi za výstavbu vyvýšeného záhonu. Všem ostatním, kteří nám pomáhali při stěhování, úklidu a jiných aktivitách spojených s realizací naší třídy. Velice děkujeme Vaše školka
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -

MŠ KOJČICE