ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK
DALŠÍ ROZVOJ MŠ KOJČICE CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022698 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt na podporu vzdělávání v MŠ Kojčice.
Od 1.9.2021- do 31.8.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.020-080/0022698 s názvem Další rozvoj MŠ Kojčice, který je spolufinancován EU. Projekt je zaměřen na zapojení odborníka z praxe do vzdělávání MŠ. V rámci projektu byla využita personální podpora – školní asistent. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu, aktivita umožňuje vyzkoušet na určité období větší podporu dětem ohroženým školním neúspěchem Celková výše podpory činí 366 620 Naše škola se zapojila do projektu Digitalizace škol, finančně podporovaného MŠMT. Z poskytnuté dotace zakoupila MŠ tyto herní prvky: Magformers Bugy Robot box LER 2935 Robot Botley 2x Programovatelný potápěč Zvuková pexesa Zakoupené učební pomůcky budou využívány pro rozvoj informativního myšlení dětí a jejich digitální kompetence. DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.
PROJEKT Rekonstrukce nové třídy MŠ KOJČICE částkou ve výši 150.000,- kč

PROJEKTY

TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
PROJEKTY
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
DALŠÍ ROZVOJ MŠ KOJČICE CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022698 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt na podporu vzdělávání v MŠ Kojčice.
PROJEKT Rekonstrukce nové třídy MŠ KOJČICE částkou ve výši 150.000,-
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
Od 1.9.2021- do 31.8.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.020-080/0022698 s názvem Další rozvoj MŠ Kojčice, který je spolufinancován EU. Projekt je zaměřen na zapojení odborníka z praxe do vzdělávání MŠ. V rámci projektu byla využita personální podpora – školní asistent. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu, aktivita umožňuje vyzkoušet na určité období větší podporu dětem ohroženým školním neúspěchem Celková výše podpory činí 366 620 Naše škola se zapojila do projektu Digitalizace škol, finančně podporovaného MŠMT. Z poskytnuté dotace zakoupila MŠ tyto herní prvky: Magformers Bugy Robot box LER 2935 Robot Botley 2x Programovatelný potápěč Zvuková pexesa Zakoupené učební pomůcky budou využívány pro rozvoj informativního myšlení dětí a jejich digitální kompetence. DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

MŠ KOJČICE