O STRAVNÉM
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK
Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu a je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín úplaty. - Platby za školné i stravné jsou hrazeny převodem z účtů rodičů na účet mateřské školy u Komerční banky a.s. Ve výjimečných případech lze částku po dohodě s ředitelkou školy uhradit hotově. Komerční banka č.ú. 78-0077300247/0100 - Výše úplaty za školní stravování je určena výší finančního normativu, který rozlišuje věkové strávníky 3-6 let a 7-10 let. Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin vždy na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosahují (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.,§ 4, o školním stravování) • Ceny stravného platné od 1.1.2023
Věková kategorie strávníků 3 – 6 letých přesnídávka 8,- Kč oběd 17,- Kč svačina 8,- Kč celodenní strava 37,- Kč
Věková kategorie strávníků 7 – 10 letých přesnídávka 9,- Kč oběd 17,- Kč svačina 9,- Kč celodenní strava 39,- Kč

STRAVNÉ

TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
STRAVNÉ
O STRAVNÉM
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu a je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín úplaty. - Platby za školné i stravné jsou hrazeny převodem z účtů rodičů na účet mateřské školy u Komerční banky a.s. Ve výjimečných případech lze částku po dohodě s ředitelkou školy uhradit hotově. Komerční banka č.ú. 78-0077300247/0100 - Výše úplaty za školní stravování je určena výší finančního normativu, který rozlišuje věkové strávníky 3-6 let a 7-10 let. Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin vždy na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosahují (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.,§ 4, o školním stravování) • Ceny stravného platné od 1.1.2023
Věková kategorie strávníků 3 – 6 letých přesnídávka 8,- Kč oběd 17,- Kč svačina 8,- Kč celodenní strava 37,- Kč
Věková kategorie strávníků 7 – 10 letých přesnídávka 9,- Kč oběd 17,- Kč svačina 9,- Kč celodenní strava 39,- Kč
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -

MŠ KOJČICE