O PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), část druhá § 33, 34, 35 a ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka školy Vnitřní předpis o přijímání do mateřské školy takto: Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - do MŠ budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Kojčice, výjimkou jsou děti v posledním roce před nástupem školní docházky. - do MŠ budou zpravidla přijímány děti, které do konce září dovrší 3 roky věku. - do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( §50 zákona258/2000 Sb.) Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. - sourozenci již přijatých dětí zaměstnaných zástupců k celodenní docházce. - děti s trvalým pobytem v obci Kojčice. - děti s žádostí k přijetí k celodenní docházce zaměstnaných zástupců. - děti nezaměstnaných zákonných zástupců, na mateřské nebo rodičovské dovolené. - děti mladších 3 let, které mají předpoklad k plnění ŠVP. Doplňující informace - o přijetí dětí do MŠ rozhoduje ředitelka na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném termínu pro následující školní rok. - počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacitu třídy. - seznam přijatých dětí, pod registračním číslem, bude vyvěšen na dveřích budovy MŠ. O nepřijetí dítěte bude zákonný zástupce informován písemně.

KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
O PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), část druhá § 33, 34, 35 a ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka školy Vnitřní předpis o přijímání do mateřské školy takto: Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - do MŠ budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Kojčice, výjimkou jsou děti v posledním roce před nástupem školní docházky. - do MŠ budou zpravidla přijímány děti, které do konce září dovrší 3 roky věku. - do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( §50 zákona258/2000 Sb.) Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. - sourozenci již přijatých dětí zaměstnaných zástupců k celodenní docházce. - děti s trvalým pobytem v obci Kojčice. - děti s žádostí k přijetí k celodenní docházce zaměstnaných zástupců. - děti nezaměstnaných zákonných zástupců, na mateřské nebo rodičovské dovolené. - děti mladších 3 let, které mají předpoklad k plnění ŠVP. Doplňující informace - o přijetí dětí do MŠ rozhoduje ředitelka na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném termínu pro následující školní rok. - počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacitu třídy. - seznam přijatých dětí, pod registračním číslem, bude vyvěšen na dveřích budovy MŠ. O nepřijetí dítěte bude zákonný zástupce informován písemně.
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -

MŠ KOJČICE