PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK
Provozní doba : Výdej přesnídávek : Výdej oběda : Výdej svačiny 1. třída: 2. třída: Obědy jsou donášeny z ZD – zajištěno Smlouvou o školním stravování. Pracovnice ŠJ – výdejny MŠ p. Filipská připravuje přesnídávky, svačiny, zajišťuje pitný režim a donesení a výdej obědů. Úklid ve výdejně je zajišťován průběžně během celého dne. - Pracovnice používá předepsané ochranné pracovní pomůcky. - Pracovnice je seznámena s bezpečností práce. - Pracovnice je seznámena se zásadami při obsluze s elektrickými spotřebiči. - Pracovnice bezpečně zachází s noži a jinými ostrými předměty. - Pracovnice dbá o čistotu a pořádek. - Závady na zařízení hlásí ředitelce MŠ. Odpovědnost pracovnice : - zapisovat teplotu jídla - udržovat čistotu a pořádek na pracovišti - provádět nápravná opatření - dbát o čistotu přepravných nádob a čistotu nádobí ve výdejně - kontroluje záruční lhůtu potravin - zbytky potravin odnáší do ZD, kde jsou likvidovány - dodržuje pracovní náplň a provozní řád ŠJ - výdejny
7:00 – 15:30 9:00 – 9:20 11:45 – 12:15 14:00 – 14:15 13:45 – 14:00

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
Provozní doba : Výdej přesnídávek : Výdej oběda : Výdej svačiny 1. třída: 2. třída: Obědy jsou donášeny z ZD zajištěno Smlouvou o školním stravování. Pracovnice ŠJ výdejny p. Filipská připravuje přesnídávky, svačiny, zajišťuje pitný režim a donesení a výdej obědů. Úklid ve výdejně je zajišťován průběžně během celého dne. - Pracovnice používá předepsané ochranné pracovní pomůcky. - Pracovnice je seznámena s bezpečností práce. - Pracovnice je seznámena se zásadami při obsluze s elektrickými spotřebiči. - Pracovnice bezpečně zachází s noži a jinými ostrými předměty. - Pracovnice dbá o čistotu a pořádek. - Závady na zařízení hlásí ředitelce MŠ. Odpovědnost pracovnice : - zapisovat teplotu jídla - udržovat čistotu a pořádek na pracovišti - provádět nápravná opatření - dbát o čistotu přepravných nádob a čistotu nádobí ve výdejně - kontroluje záruční lhůtu potravin - zbytky potravin odnáší do ZD, kde jsou likvidovány - dodržuje pracovní náplň a provozní řád ŠJ - výdejny
7:00 – 15:30 9:00 – 9:20 11:45 – 12:15 14:00 – 14:15 13:45 – 14:00
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -

MŠ KOJČICE