ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK
MŠ, oznamuje rodičovské veřejnosti, že 14.5. 2024 se koná zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2024/25. Vážení rodiče, zápis nových děti do naší MŠ probíhá zpravidla v měsíci květnu. Pro školní rok 2024/2025 proběhne zápis ve dnech 14.5.2024 od 13:00h - 15:00h a 15.5.2024 od 10:00h-13:00h v budově MŠ.  K zápisu se dostaví alespoň jeden ze zákonných zástupců spolu s dítětem, přinese s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a řádně vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy, ve které nesmí chybět vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Cizí státní příslušníci doloží oprávněnost pobytu na území ČR.   K zápisu budete potřebovat tyto dokumenty: zápisní lístek žádost o přijetí / nutné potvrzení od lékaře na zadní stranu žádosti evidenční list     / nutné potvrzení od lékaře Všechny tyto dokumenty si můžete vyzvednout v budově mateřské školy. Dokumenty lze vytisknout i z internetových stránek školy, odkaz

ZÁPIS DĚTÍ

TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
ZÁPIS DĚTÍ
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
MŠ, oznamuje rodičovské veřejnosti, že 14.5. 2024 se koná zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2024/25. Vážení rodiče, zápis nových děti do naší MŠ probíhá zpravidla v měsíci květnu. Pro školní rok 2024/2025 proběhne zápis ve dnech 14.5.2024 od 13:00h - 15:00h a 15.5.2024 od 10:00h- 13:00h v budově MŠ.  K zápisu se dostaví alespoň jeden ze zákonných zástupců spolu s dítětem, přinese s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a řádně vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy, ve které nesmí chybět vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Cizí státní příslušníci doloží oprávněnost pobytu na území ČR.   K zápisu budete potřebovat tyto dokumenty: zápisní lístek žádost o přijetí / nutné potvrzení od lékaře na zadní stranu žádosti evidenční list     / nutné potvrzení od lékaře Všechny tyto dokumenty si můžete vyzvednout v budově mateřské školy. Dokumenty lze vytisknout i z internetových stránek školy, odkaz
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -

MŠ KOJČICE