VZDĚLÁVACÍ OBSAH
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK
Vzdělávací obsah pro způsob vzdělávání Škola rodině předává obecná doporučení a tipy na vhodné činnosti a aktivity s dítětem. Podmínkou je důvěra v kompetence rodiny a v možnosti rodiny, že zajistí dostatek podnětů pro dítě pro jeho celkový rozvoj. Vedle nabídky obecně zaměřených aktivit učitelky nabízejí rodině také činnosti individuální a individualizované, dle potřeb dítěte. Podmínkou je, že rodina je schopna dané náměty využít a dítě takto podpořit. Náměty na činnosti a aktivity vycházejí z principů předškolního vzdělávání. Děti nesmí být přetěžovány, ani podceňovány, rozvoj ve všech oblastech má být komplexní a zaměřený na aktivity z běžného života, z okolí dítěte a jeho rodiny. Rodiče dětí nejsou učitelé, tomu přizpůsobí škola svou vzdělávací nabídku, volbu činností. Využíváme činnosti běžné, srozumitelné a snadno realizovatelné v podmínkách domova – rodiny dítěte. Při volbě aktivit škola vychází ze všech oblastí RVP PV, činnosti by měly využívat běžné předměty, běžné pomůcky, které jsou pro rodinu dostupné. Škola využívá svůj ŠVP PV a Třídní vzdělávací program jako základ pro plánování distančního vzdělávání dětí. Obecně se doporučuje využít pro distanční výuku bloky/témata/ podtémata, která si škola na dané období plánovala, aby činnosti byly jednotně motivované a dětem tematicky blízké vzhledem k aktuálnímu dění. V případě nejasností se rodiče mohou formou dotazů obracet na učitelky. Zadání a metodický návod musí být jasný, srozumitelný, stručný, vychází z faktu, že rodiče nejsou pedagogové. Učitelky v případě potřeby poskytují rodičům metodickou pomoc. Níže je uveden rámec činností a aktivit z jednotlivých oblastí dle RVP PV, které je možno realizovat v podmínkách distančního vzdělávání. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) • Praktické denní činnosti pro rozvoj hrubé a jemné motoriky, pro celkovou koordinaci pohybů celého těla (prostírání stolu, úklid prádla ze sušáku, utírání nádobí, zalévání květin apod.). • Pohybové aktivity a sportovní činnosti venku (jízda na kole, hry s míčem, hry na venkovním hřišti, sezónní sporty apod.). • Pohybové aktivity doma (hry s míčem – koulení, podávání, zdravotní cviky, dětská jóga – jednoduché prvky apod.). • Činnosti a hry pro rozvoj jemné motoriky (puzzle, korálky, mozaiky, stavebnice, třídění materiálů, omalovánky, PL s grafomotorickým obsahem apod.). • Sebeobslužné aktivity (oblékání, obouvání, zavazování bot, hygiena, stolování atd.). • Hry na uvolnění svalů ruky, odbourání napětí, procvičení svalů prstů (modelína, písek, různé tvarovací hmoty, domácí plastelína apod.) Dítě a jeho psychika (oblast psychická) • Čtení, vyprávění, naslouchání (v roli vypravěče se střídá dítě s dospělým – vyprávění dle obrázků, využití knížek, časopisů atd.). • Činnosti podporující myšlení, poznávací procesy a zájem o poznání nového (např. pozorování v přírodě, sledování počasí, pozorování zvířat, encyklopedie atd.) • Hry podporující paměť, soustředění (PEXESO, DOMINO, slovní hry – Šla babička do městečka…, slovní fotbal, hádanky, jazykolamy atd.). • Hry podporující představivost a fantazii (malování, kreslení, skládačky, tvoření z materiálů, stavebnice…). • Hry podporující seznamování s matematickými pojmy (manipulace, třídění předmětů a věcí dle vlastností, párování do dvojic, pojmenování barev, tvarů, počítání, porovnávání množství atd.). • Hry na rozvoj orientace v prostoru i na ploše (P/L, nahoře/dole – hry s předměty, stavebnice, popis obrázků, např. pohádky O velké řepě – pořadí postav apod.). Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) • Komunikace s druhými, vzájemná interakce, dodržování pravidel rodiny. • Hry s pravidly. • Společenské hry. • Sdílení zážitků, co druhému udělá radost, co naopak? • Společné aktivity zaměřené na rozdělení rolí – Na divadlo, Na školu apod. Dítě a společnost (oblast sociokulturní) • Zvyky a tradice, které dodržuje rodina, zvyky a tradice, které lze sledovat v okolí. • Pravidla společenského soužití (jak se chováme doma, jak na návštěvě, jak v obchodě, u lékaře apod.). • Seznamování s lidovou slovesností a literaturou (četba, prohlížení knížek, recitace, deklamace, rytmizace apod.). • Seznamování s hudbou a výtvarným uměním (poslech hudby, společný zpěv, hra na rytmické nástroje, prohlížení uměleckých věcí – knihy, stavby a objekty venku atd.). Dítě a svět (oblast environmentální) • Pozorování a poznávání okolí dítěte a jeho rodiny (co se kde nachází, orientace v prostředí, které dítě obklopuje). • Činnosti zaměřené na péči o živou a neživou přírodu (zalévání květin, péče o domácí mazlíčky, pozorování venku, pokusy se semínky, encyklopedie a naučné knihy, sběr přírodnin atd.). • Seznamování s ekologií a ochranou přírody (třídění odpadu, šetření energií a vodou, recyklace atd.) Doporučení pro rodiče • Dítěti věnujte soustředěnou pozornost, v danou chvíli se věnujte pouze dítěti, nikoliv jiné činnosti. • Každý den si s dítětem vyprávějte a povídejte o jeho zážitcích, přáních. • Ideálně každý den chvíli čtěte – vytvořte si čtecí rituál – ideálně před spaním, ale třeba také po obědě (v době distanční výuky). • Důvěřujte svému dítěti, nechejte mu možnost, aby se učilo být samostatným, zkoušelo nové věci i za cenu „malých škod“ (např. rozbití talíře při utírání nádobí). • Zapojte děti do běžných činností a denních aktivit, které se týkají celého dne – doma, na zahradě, v dílně apod. • Hrajte s dětmi běžné a známé hry, které znáte ze svého dětství (PEXESO, Domimo, karty). • Dopřejte dětem denně pohyb (formou procházky, výletu po okolí, hry se sportovním náčiním – míčem, švihadlem, jízda na kole apod.) • Učte dítě stále a průběžně dodržovat pravidla ideálně vlastním příkladem, využijte vhodné denní situace pro poznávání lidských vztahů.

O VZDĚLÁVÁNÍ

TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
O VZDĚLÁVÁNÍ
VZDĚLÁVACÍ OBSAH
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
Vzdělávací obsah pro způsob vzdělávání Škola rodině předává obecná doporučení a tipy na vhodné činnosti a aktivity s dítětem. Podmínkou je důvěra v kompetence rodiny a v možnosti rodiny, že zajistí dostatek podnětů pro dítě pro jeho celkový rozvoj. Vedle nabídky obecně zaměřených aktivit učitelky nabízejí rodině také činnosti individuální a individualizované, dle potřeb dítěte. Podmínkou je, že rodina je schopna dané náměty využít a dítě takto podpořit. Náměty na činnosti a aktivity vycházejí z principů předškolního vzdělávání. Děti nesmí být přetěžovány, ani podceňovány, rozvoj ve všech oblastech má být komplexní a zaměřený na aktivity z běžného života, z okolí dítěte a jeho rodiny. Rodiče dětí nejsou učitelé, tomu přizpůsobí škola svou vzdělávací nabídku, volbu činností. Využíváme činnosti běžné, srozumitelné a snadno realizovatelné v podmínkách domova – rodiny dítěte. Při volbě aktivit škola vychází ze všech oblastí RVP PV, činnosti by měly využívat běžné předměty, běžné pomůcky, které jsou pro rodinu dostupné. Škola využívá svůj ŠVP PV a Třídní vzdělávací program jako základ pro plánování distančního vzdělávání dětí. Obecně se doporučuje využít pro distanční výuku bloky/témata/ podtémata, která si škola na dané období plánovala, aby činnosti byly jednotně motivované a dětem tematicky blízké vzhledem k aktuálnímu dění. V případě nejasností se rodiče mohou formou dotazů obracet na učitelky. Zadání a metodický návod musí být jasný, srozumitelný, stručný, vychází z faktu, že rodiče nejsou pedagogové. Učitelky v případě potřeby poskytují rodičům metodickou pomoc. Níže je uveden rámec činností a aktivit z jednotlivých oblastí dle RVP PV, které je možno realizovat v podmínkách distančního vzdělávání. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) • Praktické denní činnosti pro rozvoj hrubé a jemné motoriky, pro celkovou koordinaci pohybů celého těla (prostírání stolu, úklid prádla ze sušáku, utírání nádobí, zalévání květin apod.). • Pohybové aktivity a sportovní činnosti venku (jízda na kole, hry s míčem, hry na venkovním hřišti, sezónní sporty apod.). • Pohybové aktivity doma (hry s míčem – koulení, podávání, zdravotní cviky, dětská jóga – jednoduché prvky apod.). • Činnosti a hry pro rozvoj jemné motoriky (puzzle, korálky, mozaiky, stavebnice, třídění materiálů, omalovánky, PL s grafomotorickým obsahem apod.). • Sebeobslužné aktivity (oblékání, obouvání, zavazování bot, hygiena, stolování atd.). • Hry na uvolnění svalů ruky, odbourání napětí, procvičení svalů prstů (modelína, písek, různé tvarovací hmoty, domácí plastelína apod.) Dítě a jeho psychika (oblast psychická) • Čtení, vyprávění, naslouchání (v roli vypravěče se střídá dítě s dospělým – vyprávění dle obrázků, využití knížek, časopisů atd.). • Činnosti podporující myšlení, poznávací procesy a zájem o poznání nového (např. pozorování v přírodě, sledování počasí, pozorování zvířat, encyklopedie atd.) • Hry podporující paměť, soustředění (PEXESO, DOMINO, slovní hry – Šla babička do městečka…, slovní fotbal, hádanky, jazykolamy atd.). • Hry podporující představivost a fantazii (malování, kreslení, skládačky, tvoření z materiálů, stavebnice…). • Hry podporující seznamování s matematickými pojmy (manipulace, třídění předmětů a věcí dle vlastností, párování do dvojic, pojmenování barev, tvarů, počítání, porovnávání množství atd.). • Hry na rozvoj orientace v prostoru i na ploše (P/L, nahoře/dole – hry s předměty, stavebnice, popis obrázků, např. pohádky O velké řepě – pořadí postav apod.). Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) • Komunikace s druhými, vzájemná interakce, dodržování pravidel rodiny. • Hry s pravidly. • Společenské hry. • Sdílení zážitků, co druhému udělá radost, co naopak? • Společné aktivity zaměřené na rozdělení rolí – Na divadlo, Na školu apod. Dítě a společnost (oblast sociokulturní) • Zvyky a tradice, které dodržuje rodina, zvyky a tradice, které lze sledovat v okolí. • Pravidla společenského soužití (jak se chováme doma, jak na návštěvě, jak v obchodě, u lékaře apod.). • Seznamování s lidovou slovesností a literaturou (četba, prohlížení knížek, recitace, deklamace, rytmizace apod.). • Seznamování s hudbou a výtvarným uměním (poslech hudby, společný zpěv, hra na rytmické nástroje, prohlížení uměleckých věcí – knihy, stavby a objekty venku atd.). Dítě a svět (oblast environmentální) • Pozorování a poznávání okolí dítěte a jeho rodiny (co se kde nachází, orientace v prostředí, které dítě obklopuje). • Činnosti zaměřené na péči o živou a neživou přírodu (zalévání květin, péče o domácí mazlíčky, pozorování venku, pokusy se semínky, encyklopedie a naučné knihy, sběr přírodnin atd.). • Seznamování s ekologií a ochranou přírody (třídění odpadu, šetření energií a vodou, recyklace atd.) Doporučení pro rodiče • Dítěti věnujte soustředěnou pozornost, v danou chvíli se věnujte pouze dítěti, nikoliv jiné činnosti. • Každý den si s dítětem vyprávějte a povídejte o jeho zážitcích, přáních. • Ideálně každý den chvíli čtěte – vytvořte si čtecí rituál – ideálně před spaním, ale třeba také po obědě (v době distanční výuky). • Důvěřujte svému dítěti, nechejte mu možnost, aby se učilo být samostatným, zkoušelo nové věci i za cenu „malých škod“ (např. rozbití talíře při utírání nádobí). • Zapojte děti do běžných činností a denních aktivit, které se týkají celého dne – doma, na zahradě, v dílně apod. • Hrajte s dětmi běžné a známé hry, které znáte ze svého dětství (PEXESO, Domimo, karty). • Dopřejte dětem denně pohyb (formou procházky, výletu po okolí, hry se sportovním náčiním – míčem, švihadlem, jízda na kole apod.) • Učte dítě stále a průběžně dodržovat pravidla ideálně vlastním příkladem, využijte vhodné denní situace pro poznávání lidských vztahů.
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -

MŠ KOJČICE