ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK
Organizace mateřské školy – informace pro rodiče 1. Děti se přijímají do MŠ od 6,15 do 8,00 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny. 2. Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě! 3. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá! 4. Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!! 5. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ! 6. Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny. 7. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve. 8. Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné 9. Rodiče jsou povinni zaplatit včas úplatu za předškolní vzdělávání 10. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit. 11. Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě). 12. Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.
INFORMACE

INFORMACE PRO RODIČE

TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
INFORMACE PRO RODIČE
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
Organizace mateřské školy – informace pro rodiče 1. Děti se přijímají do MŠ od 6,15 do 8,00 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny. 2. Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě! 3. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá! 4. Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!! 5. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ! 6. Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny. 7. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve. 8. Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné 9. Rodiče jsou povinni zaplatit včas úplatu za předškolní vzdělávání 10. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit. 11. Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě). 12. Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.
INFORMACE
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -

MŠ KOJČICE