O PROVOZNÍM ŘÁDU
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK
1. Údaje o zařízení Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice Telefon: 565381176 IČO: 709989990 Zřizovatel: obec Kojčice Ředitelka: Monika Bínová Učitelky: Bc. Šárka Štolová, Bc. Tereza Bartošková, Irena Nováková Asistent pedagoga: Jana Němcová Školnice, kuchařka: Lucie Filipská Školnice: Markéta Krčmářová Vedoucí stravování: Lucie Filipská 2. Popis zařízení (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání): Typ školy: s celodenním provozem 2.2 Kapacita: 35 dětí - Věkové složení skupin: 2 – 6 let. - S účinností od 1. 9. 2020 stanoví novela vyhlášky o předškolním vzdělávání, že za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti. Tímto postupem lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6. Nastavení podmínek a počtu pro vzdělávání dětí mladších tří let je nadále v kompetenci ředitelů.

PROVOZNÍ ŘAD

TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
PROVOZNÍ ŘAD
O PROVOZNÍM ŘÁDU
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
1. Údaje o zařízení Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice Telefon: 565381176 IČO: 709989990 Zřizovatel: obec Kojčice Ředitelka: Monika Bínová Učitelky: Bc. Šárka Štolová, Bc. Tereza Bartošková, Irena Nováková Asistent pedagoga: Jana Němcová Školnice, kuchařka: Lucie Filipská Školnice: Markéta Krčmářová Vedoucí stravování: Lucie Filipská 2. Popis zařízení (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání): Typ školy: s celodenním provozem 2.2 Kapacita: 35 dětí - Věkové složení skupin: 2 – 6 let. - S účinností od 1. 9. 2020 stanoví novela vyhlášky o předškolním vzdělávání, že za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti. Tímto postupem lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6. Nastavení podmínek a počtu pro vzdělávání dětí mladších tří let je nadále v kompetenci ředitelů.
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -

MŠ KOJČICE