STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK
Školní rok 2023-2024 Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena zvláštním vnitřním předpisem a je platná na celý školní rok. Ředitelka školy podle § 123 odst. 2,3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 6 této vyhlášky stanovuje podmínky a výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku, kterou hradí z úhrady takto: Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání 1) Úplata pro školní rok, tj. od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 se stanoví pro všechny děti v provozu mateřské školy takto: - děti s pravidelnou celodenní docházkou 300,- Kč - dítě, které nepřijde ani jeden den v měsíci /udržovací poplatek/ 150,- Kč 2) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy  zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezúplatné je vzdělávání i pro děti, kterým byl uložen odklad školní docházky (§ 123 odst. 1 školského zákona). Prázdninové platby - Bude–li dítě do mateřské školy docházet alespoň jeden den v měsíci červenci nebo srpnu – zákonný zástupce zaplatí úplatu v plné výši 300,- Kč. - Dítě, které nebude do mateřské školy docházet ani jeden den v měsíci červenci nebo srpnu – výše úplaty se snižuje na 0,- Kč

ÚPLATA

TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
ÚPLATA
STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
Školní rok 2023-2024 Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena zvláštním vnitřním předpisem a je platná na celý školní rok. Ředitelka školy podle § 123 odst. 2,3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 6 této vyhlášky stanovuje podmínky a výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku, kterou hradí z úhrady takto: Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání 1) Úplata pro školní rok, tj. od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 se stanoví pro všechny děti v provozu mateřské školy takto: - děti s pravidelnou celodenní docházkou 300,- Kč - dítě, které nepřijde ani jeden den v měsíci /udržovací poplatek/ 150,- Kč 2) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy  zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezúplatné je vzdělávání i pro děti, kterým byl uložen odklad školní docházky (§ 123 odst. 1 školského zákona). Prázdninové platby - Bude–li dítě do mateřské školy docházet alespoň jeden den v měsíci červenci nebo srpnu zákonný zástupce zaplatí úplatu v plné výši 300,- Kč. - Dítě, které nebude do mateřské školy docházet ani jeden den v měsíci červenci nebo srpnu – výše úplaty se snižuje na 0,- Kč
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -

MŠ KOJČICE