STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK
Stanovení úplaty za vzdělávání v mateřských školách , školních družinách a školních klubech nově určuje veřejný zřizovatel od 1.1.2024 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy reaguje tímto na novelu § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2024. Na základě této novely bude nově stanovovat výši úplaty zřizovatel , a to konkrétně za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí V návaznosti na tuto změnu došlo novelou č. 423/2023 Sb. ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášek je účinná, stejně jako novela školského zákona, od 1.1.2024 Kdy je možno osvobodit od úplaty nebo snížit úplatu? Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024 , pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“

ÚPLATA

TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
ÚPLATA
STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
Stanovení úplaty za vzdělávání v mateřských školách , školních družinách a školních klubech nově určuje veřejný zřizovatel od 1.1.2024 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy reaguje tímto na novelu § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2024. Na základě této novely bude nově stanovovat výši úplaty zřizovatel , a to konkrétně za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí V návaznosti na tuto změnu došlo novelou č. 423/2023 Sb. ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášek je účinná, stejně jako novela školského zákona, od 1.1.2024 Kdy je možno osvobodit od úplaty nebo snížit úplatu? Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024 , pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -

MŠ KOJČICE